Cookies Politiek

Wat zijn cookies?
Cookies bestaan uit een stukje code (informaticabestanden of gedeeltelijke gegevens) verstuurd door een server naar de browser van de gebruiker. Vanaf de browser worden ze dan automatisch opgenomen op de computer van de gebruiker en automatisch teruggezonden naar de server bij ieder volgend bezoek aan de site. Gewoonlijk bevat een cookie de naam van de internetsite waarvan het afkomstig is, de levensduur van het cookie (dat wil zeggen hoe lang het op het toestel van de gebruiker blijft) en een waarde die in het algemeen een uniek getal is dat willekeurig wordt gegenereerd. Bij ieder later bezoek worden de cookies teruggezonden naar de website die hen creëerde (cookies van de eerste partij) of naar een andere site die hen erkent (cookies van derden). Cookies worden gebruikt omdat ze toelaten aan een website om het toestel van de gebruiker te herkennen en ze hebben diverse doeleinden. Bij voorbeeld toe te laten efficiënt te navigeren tussen de bladzijden, de favoriete sites te onthouden en de surfervaring in het algemeen te verbeteren. Ze dragen tevens bij tot het garanderen dat de online publiciteit beter wordt gericht op de gebruiker en zijn interesses.

Indien de gebruiker beslist de cookies te blokkeren, kan dit zijn/haar surfervaring binnen sites beïnvloeden en/of beperken. Bij voorbeeld zal hij/zij niet meer in staat zijn bepaalde onderdelen van de site te bezoeken of geen gepersonaliseerde informatie meer ontvangen wanneer hij/zij die sites bezoekt.

Deze regel met betrekking tot cookies heeft tot doel de soorten en categorieën cookies te illustreren, en hun doel en de gebruiksmodaliteiten aan de kant van Fassi.be, titularis van de verwerking en met zetel in Trooz, Rue Sainry 26  toe te lichten. Bovendien reikt het de gebruiker ook aanwijzingen aan betreffende de acties om cookies aanwezig op de sites of hun onderliggende domeinen fassi.com, fassitech.com te weigeren of te verwijderen.

Fassi.be deelt – overeenkomstig art. 13 du D. Lgs. n° 196/2003 (het «Decreet») – mee dat:

De aangereikte gegevens zullen worden behandeld met respect voor de beschikkingen voorzien door het Decreet. De gegevensverwerking zal de volgende doeleinden hebben:

(I) het binnennemen van het formulier tot aanvraag van informatie en opname op de sites van Fassi.be teneinde op diezelfde sites alle activiteiten uit te voeren voorbehouden aan de gebruikers die deze Cookies Politiek onderschrijven;

(II) het verzenden van informatiemateriaal en/of promoties met betrekking tot communicatie en/of evenementen door Fassi.be.

De behandeling zal zowel manueel als elektronisch worden uitgevoerd:
de toekenning van de gegevens zoals beschreven in punt (I) hierboven is verplicht voor de uitvoering op de site van alle activiteiten voorbehouden aan de gebruikers die onderschreven of die geregistreerd staan.

Onderhavige regel betreffende cookies maakt een integraal deel uit van de informatiepolitiek van de sites van Fassi.be. (raadpleegbaar via een link onderaan de bladzijde van iedere site). De gebruiker kan gebruik maken van zijn rechten voorzien bij artikel 7 van d.lgs.196/03, door te schrijven naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., terwijl hij/zij voor het wijzigen van de parameters op de cookies de aanwijzingen kan volgen zoals aangegeven in deze Cookies Politiek.

De instemming met het gebruik van cookies

De gebruiker drukt zijn instemming met het gebruik van cookies uit door te blijven navigeren op de sites, dit wil zeggen, door het stellen van een daad van afspelen of door het klikken op een van de interne linken tussen de bladzijden van de sites bij ieder eerste bezoek aan de sites, zoals voorzien door de maatregel van de Europese controleur van de bescherming van de persoonlijke gegevens (nr. 229 van 8 mei 2014).

Hoe werken cookies en hoe worden ze verwijderd?

De gebruiksmodaliteiten evenals de opties om cookies te beperken of te blokkeren kunnen worden geregeld door het wijzigen van de configuratie van de internetnavigator. De meeste internet browsers staan initieel ingesteld op het automatisch aanvaarden van cookies. De gebruiker kan echter deze parameters wijzigen om cookies te blokkeren of om te worden gewaarschuwd telkens cookies worden verstuurd naar zijn toestel. Er bestaan diverse manieren om cookies te beheren; we verwijzen daarvoor naar de handleiding of naar de hulppagina’s van de browser om na te gaan hoe de parameters van cookies te regelen of aan te passen. De gebruiker is inderdaad gemachtigd om de bestaande configuratie aan te passen en cookies te blokkeren door het allerhoogste beschermingsniveau in te stellen.

Hieronder staat het te volgen parcours om cookies te beheren vanuit de volgende browsers:

Explorer : https://support.microsoft.com/nl-be/products/windows?os=windows-7
Safari : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT&viewlocale=nl_NL
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Indien de gebruiker meerdere toestellen gebruikt om de sites te bekijken of om er toegang tot te verkrijgen (bij voorbeeld computer, smartphone, tablet, enz.), dient hij iedere browser op ieder toestel in te stellen om zijn voorkeuren betreffende cookies te regelen. Om cookies te verwijderen uit de browser van de smartphone of het tablet, is het aangewezen gebruik te maken van de handleiding van het toestel in kwestie.

Welke zijn de types en de soorten cookies die gebruikt worden door Fassi.be en waarom?

De sites gebruiken meerdere types cookies, ieder van hen met een specifieke functie. Fassi.be gebruikt cookies om het gebruik van de sites te vergemakkelijken en om zowel de sites als de producten beter aan te passen aan de interesses en de noden van de gebruikers. Cookies kunnen ook worden gebruikt om een toekomstig bezoek aan en gebruik van de sites door de gebruiker te versnellen. Zo maakt Fassi.be onder andere gebruik van cookies om toegestane anonieme statistieken op te stellen die toelaten beter te begrijpen hoe de gebruikers de sites gebruiken, en om de structuur en de inhouden van diezelfde sites nog te kunnen verbeteren.

Hierna volgt een verklarende lijst.

Technische cookies

De ‘technische’ cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de sites. Tevens laten ze de gebruiker toe te navigeren op de sites en er de karakteristieken van te benutten (bij voorbeeld laten ze toe de vorige acties te herinneren, de gebruikerssessie te bewaren en/of andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de sites).

De ‘analytische’ cookies behoren eveneens tot deze categorie omdat ze Fassi.be helpen begrijpen hoe de gebruikers inter-ageren met de sites door informatie bij te houden met betrekking tot de laatst bezochte bladzijden, het aantal bezochte secties en de bezochte bladzijden, de tijd doorgebracht op de sites en bij ieder feit dat zou hebben kunnen oprijzen in de loop van het navigeren, zoals bij voorbeeld een foutbericht, en ze helpen tevens om ieder probleempje te begrijpen dat de gebruiker ontmoette tijdens het gebruik van de sites. Deze informatie zou kunnen geassocieerd worden met details van de gebruiker zoals het IP adres, het domein of de navigator. Opgelet: deze informatie wordt geanalyseerd samen met de informatie van andere gebruikers zodat een gebruiker niet exact kan worden geïdentificeerd ten overstaan van een andere. Deze cookies worden op anonieme wijze verzameld en goedgekeurd en laten Fassi.be toe het resultaat van de sites te verbeteren.

Tot slot zijn er de ‘functionele’ cookies die de sites toelaten zich de keuzes van de gebruiker te herinneren (bij voorbeeld de gebruikersnaam of de taal) om deze laatste een gepersonaliseerd en geoptimaliseerd bezoek te kunnen aanbieden. De functionele cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van de sites, maar verbeteren de kwaliteit en de navigeerervaring. Indien deze cookies niet worden aanvaard, zou het resultaat en de functionaliteiten van de sites van slechtere kwaliteit kunnen zijn en de toegang tot bepaalde inhouden van de sites beperkt zijn.

Profielcookies

De ‘gerichte’ of de ‘profiel’ cookies worden gebruikt om inhouden aan te bieden aan de gebruiker die beter zijn aangepast aan hem/haar en zijn/haar interesses. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte publiciteit te tonen, om gepersonaliseerde publiciteitsberichten te publiceren volgens de interesses van de gebruiker of om net het aantal keren te beperken dat een gebruiker een bepaalde publiciteit zou te zien krijgen. Bovendien helpen ze bij het meten van de effectiviteit van publiciteitscampagnes op de sites. Fassi.be zou deze cookies kunnen gebruiken om na te gaan welke sites de gebruiker bezocht en deze informatie te delen met derden, die op hun beurt hun cookies zouden kunnen gebruiken om informatie op te halen betreffende de activiteiten door gebruikers uitgevoerd op de sites.

De ‘verdeel’ cookies (of de sociale media) zijn nodig om de gebruiker toe te laten te interageren met de sites  En dienen bij voorbeeld om zijn voldoening uit te drukken en die dan te delen met de overeenkomstige sociale contacten.

De sites van Fassi.be gebruiken of kunnen op indirecte wijze gebruik maken van de volgende cookies:

  • de ‘sessie’ cookies die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker voor eenvoudige technische en functionele vereisten, voor de verzending van identificatiegegevens van de sessie nodig voor het veilig en effectief gebruik van de site. Deze worden aan het einde van de sessie met het sluiten van de browser gewist, vandaar de naam;
  • de ‘blijvende’ die opgeslagen blijven op de harde schijf van de computer tot hun verval of het blokkeren door de gebruiker. Door middel van de blijvende cookies worden gebruikers die toegang hebben tot sites (of eventueel andere gebruikers die dezelfde computer gebruiken) automatisch herkend tijdens ieder bezoek.

Cookies van derden

Als een gebruiker de sites bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies worden opgeslagen die niet worden gecontroleerd door Fassi.be. Dat gebeurt bij voorbeeld wanneer de gebruiker een bladzijde bezoekt die inhouden bevat van een website van derden. Als gevolg daarvan ontvangt de gebruiker ook de cookies van de derde dienstenaanbieders. Wat betreft de cookies van derden, Fassi.be beschikt niet over de controle van de informatie aangeleverd door de cookie en heeft evenmin toegang tot dergelijke gegevens. Deze informatie wordt volledig gecontroleerd door de vennootschappen van derden zoals beschreven staat in de overeenkomstige Vertrouwelijkheidspolitiek.

Onderstaande lijst vermeldt de cookies van derden aanwezig op de sites van Fassi.be.

Deze vallen onder de directe en exclusieve verantwoordelijkheid van de derde beheerder en kunnen worden verdeeld in de volgende grote categorieën:

  • Analytische: dat zijn cookies die worden gebruikt om statistiek te verzamelen en te analyseren betreffende de toegang en het bezoek van de website. In bepaalde gevallen worden zij geassocieerd met andere informatie zoals de opgevraagde identificatiegegevens om toegang te krijgen tot voorbehouden zones (het elektronisch adres en het wachtwoord). Ze kunnen worden gebruikt om het profiel op te stellen van de gebruiker (persoonlijke gewoontes, gezochte sites, inhouden gedownload, uitgevoerde types van interacties, enz.).
  • Gadgets. Onder deze categorie verstaat men alle grafische componenten van een gebruikersinterface van een programma. Ze hebben tot doel de gebruiker te helpen in zijn interactie met datzelfde programma (ten titel van voorbeeld, de cookies van Facebook, Google+,en Twitter zijn gadgets).
  • Publiciteit. In deze categorie zitten de cookies gebruikt om publicitaire diensten aan te bieden binnen een site.

Indien een gebruiker geen cookies van derden wenst te ontvangen op zijn toestellen, kan hij/zij dankzij de onderstaande links toegang krijgen tot de informatienota’s en tot de instemmingsformulieren van de genoemde cookies van derden en hun ontvangst blokkeren.

Deze cookies worden niet direct gecontroleerd door Fassi.be en bijgevolg, om de instemming te herroepen, is het nodig om de internetsites van die derden te bezoeken of om te verwijzen naar de site www.youronlinechoices.com om informatie te verkrijgen over hoe die cookies te elimineren of hoe de voorkeuren van profielcookies van derden te beheren.

Fassi.be sa/nv

Avenue de l’Espérance 68
6220 Fleurus - Belgium

   +32 (0)71 434 335
email   eric@fassibelgium.com