Legaal

Algemeen
Deze website wordt gecontroleerd door Fassi.be en is onderworpen aan de beschikkingen van het Belgisch recht. Het is mogelijk toegang te krijgen tot de site vanuit diverse landen van de hele wereld. Aangezien die landen wetten hebben die mogelijk verschillend zijn van die van Italië, door de site te bezoeken aanvaardt u dat de Italiaanse wetgeving van toepassing wordt op alle vragen afgeleid van of inherent aan de inhouden of het gebruik van de site.

Auteursrecht
Alle auteursrechten en de andere intellectuele eigendom, met inbegrip van de totaliteit van de teksten, de beelden, de geluiden, de software en ieder ander materiaal aanwezig op deze site zijn eigendom van Fassi.be.
Alle geregistreerde merken die voorkomen op deze site behoren toe aan de respectievelijke eigenaars.
Het is toegestaan deze site te raadplegen, er uittreksels van te reproduceren door gebruik te maken van een printer, er gegevens van te downloaden op harde schijf en te delen met aan andere personen, maar hoe dan ook, uitsluitend voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat het voornoemde bericht betreffende de auteursrechten voorkomt op ieder van deze reproducties. Iedere reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de site is verboden behalve in geval van huishoudelijk of persoonlijk gebruik. Geen enkele reproductie van de site of van delen ervan, mag worden verkocht of verdeeld voor commerciële doeleinden, noch gewijzigd of opgenomen in om het even welk ander werk of publicatie, zowel onder gedrukte als onder elektronische vorm. Ieder gebruik dat niet toegelaten is of dat op enige wijze tegenstrijdig is aan de wet zal door Fassi.be. worden vervolgd voor burgerlijke en strafrechtelijke rechtbanken.

Fassi.be sa/nv

Avenue de l’Espérance 68
6220 Fleurus - Belgium

   +32 (0)71 434 335
email   eric@fassibelgium.com