Fassi F1650RA-kraan op een Volvo FH

Wereldpremière bij MB Transports

MB Transports (Thimister) nam zopas zijn allereerste zware kraan in ontvangst, de F1650RA-kraan geproduceerd door Fassi. Deze werd door Hydromat op een Volvo FH gemonteerd en is de nieuwe referentie van deze onderneming, die meerwaardetransport tot haar handelsmerk heeft gemaakt. 

De groep MB Transports en MB Manutention is gevestigd in de industriezone van Plenesses in Thimister-Clermont. Het familiebedrijf, dat ruim dertig jaar bestaat, stelt zestig personen te werk en realiseert een omzet van 8 miljoen euro. De activiteiten zijn voor 95 procent op België gericht en gaan van distributie over speciaal en uitzonderlijk vervoer tot opslag en hijstoepassingen.
Bij ons heeft het transport nagenoeg altijd een meerwaarde,” aldus Michel Bronlet, baas van MB Transports. “Dat uit zich in de kranen en geïntegreerde hijsinrichtingen maar ook in het uitzonderlijke karakter van het vervoer, dat een specifieke knowhow vereist.
Het materiaal dat de onderneming gebruikt, laat geen twijfel bestaan over de heel bijzondere oriëntatie die ze heeft gekozen. Telescopische kranen van 35 tot 160 ton met eigen aandrijving, elektrische kranen en hoogtewerkers vullen het voertuigenpark met 35 vrachtwagens aan. Twintig van die vrachtwagens zijn uitgerust met kranen, waarvan de meest werden geleverd door FASSI.
Onze koetswerkbouwer, Hydromat uit Henri-Chapelle, liet ons in 2005 kennismaken met FASSI,” gaat Michel Bronlet voort. “Hij installeerde voor ons een kraan van 19 ton en een van 23 ton, die we trouwens nog steeds gebruiken. Sindsdien hebben we bevoorrechte contacten met de invoerder. En aangezien onze koetswerkbouwer steeds een onberispelijke service aflevert, kopen we enkel nog FASSI.

De FASSI F1650RA nr. 001

Op dit ogenblik is een tiental voertuigen van MB Transports uitgerust met kranen van FASSI. De jongste in het rijtje werd zopas geleverd. Het gaat om een Volvo FH 560 pk met de allereerste F1650RA xhe-dynamic, geproduceerd door FASSI. Een spectaculaire combinatie.
Deze kraan werd ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van klanten die moeilijke hijsopdrachten uitvoeren. Bovendien biedt het PROLINK-systeem ook verrassende mogelijkheden op beperkte of kritieke ruimtes,” onderstreept Eric Dodemont, Gedelegeerd Bestuurder van FASSI.BE. “Het gaat om een continu roterende kraan met een uitrusting die onder meer het innovatieve besturingssysteem FX901 omvat. Het 7”-aanraakkleurenscherm geeft van zijn kant gedetailleerde informatie over de stabilisatie- en werkvoorwaarden van de kraan. Eveneens voorzien zijn de digitale radiofrequentie-afstandsbediening RCH/RCS, de automatische dynamiekcontrole (ADC), die alle functies van de kraan controleert en tegelijk de bewegingssnelheid maximaliseert in functie van de belasting, en de integrale controle IMC, het digitale zenuwcentrum dat zowel de veiligheid als de controle en de prestaties van de kraan coördineert en beheert.
Net zoals de vorige aankopen van MB Transports werd dit voertuig voorbereid bij Hydromat.
Zoals bijna altijd het geval is in ons beroep, werden alle randonderdelen van het chassis van de FH gedemonteerd en werden de voornaamste onderdelen op maat geproduceerd,” aldus Jürgen Peterges, Directeur van de NV Hydromat. “Maar gezien de omvang van deze kraan nam het werk uitzonderlijke proporties aan en duurde het maar liefst vijf maanden. De elektrische en hydraulische aansluitingen vergden op zich al twee weken werk voor een voltijdse werknemer!

De functie creëert het orgaan

Als u me nu vraagt waartoe dit voertuig zal dienen,” gaat Michel Bronlet voort, “dan zou ik antwoorden dat het de kraan is die het werk zal creëren en niet omgekeerd. Als je over de machine beschikt, kun je ze aanbieden. Ze kan zich onderscheiden in de sectoren bouw en industrie waar haar vermogen en de mogelijkheid om praktisch horizontaal te werken deze kraan tot een uiterst capabel tool maken dat prestaties levert die onze telescopische kranen niet aankunnen. Bovendien blijft deze FH een transportvoertuig. Als men de laadbak verwijdert, kan hij worden omgevormd tot een trekker en een oplegger voor uitzonderlijk vervoer.”
De veelzijdigheid van het voertuigenpark blijft cruciaal voor MB Transports, dat zich wil blijven positioneren als een partner die zich aanpast aan alle behoeften van zijn klanten. Die filosofie zal zich de komende maanden vertalen in de opening van een tweede vestiging in Charleroi en de creatie van een ruimte voor zware logistiek in de vestiging van Thimister. Die laatste zal worden uitgerust met een rolbrug (2 x 30 ton) en zal zich uitstrekken over minimum 8.000 m² overdekte en geïsoleerde oppervlakte en die zich voornamelijk tot industriële klanten richt. Tot slot start de onderneming volgend jaar een vernieuwingsprogramma voor de kranen, aan een tempo van twee tot drie stuks per jaar. Werk aan de winkel voor FASSI en Hydromat!


FASSI.BE: een netwerk, een langetermijnvisie

FASSI.BE NV heeft de invoer van FASSI-kranen voor België en Luxemburg een tiental jaar geleden overgenomen. De inspanningen van de onderneming waren vooral gericht op de uitbouw van een sterk netwerk in de buurt van de eindklant.
Dankzij de kwaliteit van de FASSI-producten en van ons netwerk, kunnen we met trots meedelen dat de FASSI-kranen in de Top 3 van gelede kranen in België staan,” aldus een tevreden Eric Dodemont. “Met 184 geleverde exemplaren in 2016 spreekt onze doelstelling voor zich: Belgisch marktleider worden op het gebied van gelede kranen, zoals FASSI Gru dat ook wereldwijd is. Onze visie is gericht op de lange termijn en we zijn trots op de bevoorrechte relaties die we onderhouden met klanten zoals MB Transports, die we al meer dan tien jaar bijstaan.
FASSI.BE zal aanwezig zijn op MATEXPO 2017 van 6 tot 10 september 2017 op stands 621 en 622.
We hopen er onze klanten en prospecten te kunnen ontvangen om hen te laten kennismaken met onze nieuwigheden en ons motto in de praktijk te brengen: “Samenkomen is een begin, samen blijven is vooruitgang, samenwerken is succes!

Fassi.be sa/nv

Avenue de l’Espérance 68
6220 Fleurus - Belgium

   +32 (0)71 434 335
email   eric@fassibelgium.com